مرکز تماس الکتریک اسکوتر و کارشناسان مجرب الکتریک اسکوتر از شنبه تا پنجشنبه و از ساعت 8 صبح الی 9 شب آماده شنیدن صدای شما هستند. برای کسب هر گونه اطلاعات به صورت رایگان با ما تماس بگیرید