درباره ما

مجموعه الکتریک اسکوتر در سال 1393 با هدف بهبود حمل و نقل شهری و گسترش وسایل نقلیه برقی با شعار کاهش ترافیک شهری و حمایت از هوای پاک بنیان گذاری شد و تاکنون با